Amelie

Formas sugerentes, inspiradas en los clásicos, pero a su vez vanguardiasta, donde los volúmenes y las proporciones juegan consiguiendo un sofá de gran personalidad.

Formes suggerents, inspirades en els clàssics, però a la vegada vanguardista, on els volums i les proporcions juguen entre elles aconseguint un sofà de gran personalitat.

Intriguing forms, inspired by the classics, but at the same time on the cutting edge, where volumes and proportions play amongst themselves to create a sofa of impressive personality.

Produced by: Arazzo

(c) Serraydelarocha 2008